Tilläggstjänster - Axeon Callcenter

Axeon vision kalenderkoppling

Axeon vision kalenderkoppling är ett verktyg som gör ert befintliga kalendersystem synligt för våra telefonister (kräver Exchange, Lotus eller Groupwise). Ni bestämmer själva vilka uppgifter som ska visas för oss. 

Axeon röstbrevlåda

Med tillvalstjänsten Axeon röstbrevlåda får ert företag tillgång till personliga röstbrevlådor/grupplådor som antingen vi kan lyssna av för er räkning eller som ni lyssnar av själva via fjärravlyssning. De intalade meddelandena kan även skickas som e-postmeddelanden.

Axeon auto talsvar

Tillvalstjänsten Axeon auto talsvar fungerar som företagets egna telefonsvarare där ni själva kan tala in företagsunika talbesked t ex efter stängning och under helger. 

Axeon auto attendant

Med tillvalstjänsten Axeon auto attendant ges möjlighet att lägga in företagsunika kö- och menyvalsbesked, t ex tryck 1 för order, tryck 2 för ekonomi etc.

2015-03-05 12:57
KundintervjuAdvokat Pia Tengvall har anlitat Axeon sedan 2003 och vi har frågat henne om samarbetet.
HYRA KONFERENSRUM?