Miljöpolicy - Axeon Telefonpassning

Axeon bedriver ett aktivt miljöarbete och strävar mot minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har en utarbetad miljöpolicy vilken vi efterlever på följande sätt:

  • Krav ställs på inköp av kontorsmaterial såsom miljömärkt papper samt i möjligaste mån minskar på materialförbrukningen.
  • Samtliga inköp till lunchrummet är kravmärkta, såsom kaffe, té mm.
  • Avfall källsorterar vi samt använder miljömärkta rengöringsmedel. 
  • Vi tänker aktivt på att minska användning av energi genom att alltid använda lågenergilampor samt stänga av samtliga datorer efter arbetets slut. 
  • Vi strävar efter att minimera effekter på miljön med lämpliga val av transportmedel. Samtliga anställda på företaget åker kollektivt, även när kundbesök sker. Tåget är en självklarhet framför flyg.
2015-03-05 12:57
KundintervjuAdvokat Pia Tengvall har anlitat Axeon sedan 2003 och vi har frågat henne om samarbetet.
HYRA KONFERENSRUM?