Felanmälan – Callcenter

Axeon har under många år haft nära samarbeten med fastighetsbolag och hanterat deras felanmälan. Vi har arbetat med många av de största aktörerna och har stor erfarenhet av olika program för registrering av felanmälan, bl a Remotex Applications, 3L och JANUS. 
 
Våra telefonister är vana att avgöra om ett ärende kan registreras direkt eller om vidare åtgärd krävs. Om ärendet är brådskande söker vi alltid ansvarig fastighetsskötare eller områdesansvarig för direktrapportering via mobil. Det förekommer också att vi informerar inringande hyresgäster om dagsaktuell information. 
 
Vi lägger stor vikt vid kundfokusering vilket innebär att våra telefonister alltid månar om ett engagerat och korrekt bemötande, såväl mot företagets egna personal som dess hyresgäster.
2015-03-05 12:57
KundintervjuAdvokat Pia Tengvall har anlitat Axeon sedan 2003 och vi har frågat henne om samarbetet.
HYRA KONFERENSRUM?